+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

"Основи безбедности деце"

У оквиру програма ,,Основи безбедности деце", у среду, 08. 05. 2019. године, ватрогасац је посетио ученике I-1 одељења. Разговарало се о безбедности и понашању у случају пожара, поплавама или земљотреса. Дати су одговори кога у тим случајевима позвати, како изаћи из задимљеног простора, где се сместити приликом поплаве или земљотреса. Ватрогасац је упознао децу са њиховом опремом и где их држе да им буде доступна у случају хитног позива и инервенције.

Сарадња са Културним центром, Сомбор

Васкршња радионица, одржана је у понедељак, 15. 04. 2019. године, у I-1 одељењу. То је једна од низ реализованих радионица Културног центра, Сомбор у нашој школи.

Обука пливања

Ученици другог разреда су ишли на обуку пливања на базен у Сомбору од 18. до 30.03.2019. године. Сви ученици су положили обуку пливања и добили дипломе.

Остварена сарадња са Средњом пољопривредно-прехрамбеном школом из Сомбора

У петак, 22.03.2019. године у просторијама и дворишту наше школе забележене су активности, а у оквиру сарадње са Средњом пољопривредно-прехрамбеном школом из Сомбора и Покретом горана из Сомбора. Реализоване активности јесу активности предвиђене програмом "За чистије и зеленије школе у Војводини".

Oбележавањe Дана борбе против рака дојке

20. мaрт oбeлeжaвaмo кao Нaциoнaлни дaн бoрбe прoтив рaкa дojкe, кaкo би скрeнули пaжњу нa знaчaj рaнoг oткривaњa oвe бoлeсти, имajући у виду висoку вeрoвaтнoћу излeчeњa, прeживљaвaњa и бoљи квaлитeт живoтa oбoлeлих жeнa. Ученици 8. разреда су на часу Грађанског васпитања реализовали едукативну радионицу на ову тематику.

Дружење ученика 1. и 4. разреда

У понедељак, 18.3.2019. године, ученици 4/1 одељења приредили су драматизацију песме „Јуначка песма“ М. Антић и драмски текст „Побуна“, за ученике првог разреда.

Гостовање Музичке школе "Исидор Бајић" Нови Сад у нашој школи

У четвртак, 14.03.2019. године у 10,30 часова, у фискултурној сали, одржан је концерт поводом 100 година од настанка дечије опере "Шумска краљица" и 140 година од рођења композитора Фрање Штефановића.

Бесплатни уџбеници

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја (дел.број: 610-00-00062/2019-07 од 18.02.2019. године), а у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, ученици имају право на бесплатне уџбенике за школску 2019/2020. годину.

"Азбука безбедности"

У понедељак, 25.02.2019. године ученици првог разреда су имали предавање, у оквиру планиране сарадње са МУП-ом, на тему: "Азбука безбедности". На овом предавању ученици су научили правила безбедног понашања у школи, саобраћају, код куће.

Нова процедура уписа у први разред основне школе

Новина треба да допринесе да се процедура уписа ученика у први разред поједностави у административном смислу. Родитељи више неће бити у обавези да доставе Извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту ученика у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.